Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Itt jártál: > Kezdőlap >

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák!

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Vegyidiszkont webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

A Vegyidiszkont webáruház (a továbbiakban: Eladó) egy interneten elérhető termékkatalógus, amely háztartási vegyi árut és alapvető kozmetikai termékeket kínál eladásra. A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre az Eladó és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban Megrendelő) között.

A Megrendelő a rendelés véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A vásárlási szerződés magyar nyelvű,  írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet az Eladó nem iktat.

Jelen szerződés magatartási kódexre nem utal.

Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

Az Eladó jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új módosított szerződés akkor lép hatályba, ha azt a honlapon közzéteszik. A Megrendelő a módosítást követő újabb vásárlás alkalmával fogadja el az új szerződést. Az Eladó e-mailben értesíti a korábban regisztrált Megrendelőit az új ÁSZF hatályba lépéséről amelyet ők a szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadnak el.

 

ELADÓ ADATAI

Az eladó neve: Hegedüs Zoltán

Az eladó címe: 2800 Tatabánya, Hegyalja út 37

Elektronikus levelezési címe: vegyidiszkontshop@gmail.com

Adószáma: 59390743-1-31

Telefonszáma: +36 70 503 60 16

 

SZERZŐDŐ FELEK AZONOSÍTÁSA

A vásárlási szerződés azt Eladó és a vevő, mint Megrendelő között jön létre.

A Megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, az Eladó ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli. A hamis regisztrációt az Eladó jogosult törölni.

 

A SZERZŐDÉS HATÁLYA

Jelen szerződés a rendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a rendelés teljesülésével zárul le.

Minden érvényes rendelés automatikusan rendelésazonosító-számot kap, melyet a rendelés véglegesítése után a Megrendelő saját fiókjában a teljesítést követő egy évig bármikor megtekinthet, illetve a regisztráció során közölt e-mail címre írásban is megkap. Amennyiben nem kap e-mail üzenetet, kérjük keresse ügyfél-szolgálatunkat, mert valószínűleg rosszul adta meg e-mail címét.

Csak a rendelésazonosítóval rendelkező rendelés érvényes! A rendelés visszaigazolását áruházunk a rendelés leadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül visszaigazolja. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre.

Amennyiben a rendelést 48 órán belül nem igazoljuk vissza, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A termékek mellett megjelenített képek illusztrációként szolgálnak és eltérhetnek a valóságtól. Áruházunk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.

Heti Akciók Hétfő 0:00-tól Vasárnap 0:00-ig, valamint a készlet erejéig érvényesek.

A termékek adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a Megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az Eladó kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a megrendelőnek. Ezt az árat a megrendeléskor küldött visszaigazolás is tartalmazza.

Az árak magyar Forintban értendők és nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget!

Az oldalon található termékek általában készleten vannak, az időleges készlethiány miatti esetleges várakozási időt az eladó e-mailben vagy telefonon jelzi a vevőnek. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 

AZ ELÁLLÁS JOGA

Az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül az érvényben lévő törvényi rendelkezések szerint a Megrendelőnek lehetősége nyílik a rendeléstől való elállásra (a megvásárolt áru visszaküldésére). Az elállási igénynek legkésőbb az átvétel utáni 14. nap végéig kell megérkeznie ügyfél-szolgálatunkhoz. Az elállást nem kötelező megindokolni. A Megrendelő köteles az elállás bejelentését követő 14 napon belül visszajuttatni a terméket.  A visszaküldés költségei a Megrendelőt terhelik. Az Eladó köteles az elállás bejelentését követő 14 napon belül visszajuttatni a termék árát a szállítási költséggel együtt a Megrendelő részére. Az Eladó ugyanazt a fizetési módot alkalmazza a visszatérítésnél, mint amit az eredeti ügylet során alkalmazott. Az Eladó visszatarthatja a termék és a szállítás díjának visszatérítését ha a termék nem érkezett vissza hozzá 14 napig, vagy ha a Megrendelő nem szolgáltat részére bizonyítékot arról, hogy a csomag úton van.

Az elállás jogát csak természetüknél fogva visszaszolgáltatható áruk esetén gyakorolhatja a Megrendelő és abban az esetben, ha az árut sértetlenül juttatja vissza. A sértetlenséget nem zárja ki a felbontott külső csomagolás.

Kozmetikai és higiéniai termékeknél csak akkor alkalmazható az elállás, ha a csomagolás, védőfólia nem lett kibontva. 

 

GARANCIA, SZAVATOSSÁG

Átvételkor a Megrendelő köteles ellenőrizni a termék(ek) sértetlenségét, a szavatosság érvényességét, a számlán szereplő adatok helyességét. Az esetleges észlelt sérülés(ek) esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

 

ELADÓ FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA

Az áruház működésével, a kiszállítással, adatkezeléssel kapcsolatos információk az "Információ" menüsáv alatt találhatóak.

Az Eladó az ott leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.

 

MEGRENDELŐ FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a Megrendelő megtéríti az Eladó számára.

 

PANASZKEZELÉS

Amennyiben panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát bármelyik elérhetőségünkön megteheti, akár elektronikus vagy postai úton.

Áruházunk panaszát a beérkezéstől számított legkésőbb 30 napon belül kivizsgálja és a panasz közlésével azonos módon értesíti Önt a vizsgálat eredményeiről, valamint arról, hogy elutasítás esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő lehetőségére.

Ha ezen az úton nem sikerült panaszát érdemlegesen megoldanunk, úgy forduljon az alábbi felügyeletei szervhez:

 

OFE ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET

1012 Budapest, Logodi utca 22-24.

Tel: 06-1-311-7030, 06-1-311-1830, Fax: 06-1-331-7386,

 

AZ ILLETÉKES KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT MŐKÖDŐ BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei megtalálhatók a www.nfh.hu internetes oldalon.

A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tartalmát ismeri és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

 

TÖRVÉNYI HIVATKOZÁSOK:

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről

45/2014. (II.26) Korm. rendelet - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2013. évi CLXXVII. törvény - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről