Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Itt jártál: > Kezdőlap >

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelő megnevezése: Hegedüs Zoltán ev. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe: 2800 Tatabánya, Hegyalja út 37

Az adatkezelő e-mail címe: vegyidiszkontshop@gmail.com

Az adatkezelő telefonszáma: +36 70 503 60 16

Honlap: https://vegyidiszkont.hu

 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő a rendelkezésére álló technikai eszközökkel biztosítja az adatkezelés biztonságát a személyes

adatok tárolása és megőrzése során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően oly módon, hogy

ezáltal biztosítja az érintettek magánszférájának sérthetetlenségét.

Az Adatkezelő köteles minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz való

jogosulatlan hozzáférést és adatokkal való bármilyen jellegű jogosulatlan adatkezelést kizárja.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az Adatkezelő

megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény

lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy nem ad át harmadik félnek személyes adatot!

Kivételt képeznek az igénybe vett adatfeldolgozók (pl. áruszállítás miatti adatszolgáltatás a szállító cég

részére).

A HONLAPON VÉGZETT ADATKEZELÉSEK JOGSZABÁLYI HÁTTERE, JOGALAPJA, CÉLJA, A KEZELT SZEMÉLYES

ADATOK KÖRE, VALAMINT AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A COOKIE-K HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és

számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse

bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns,

statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes

információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan

egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol.

Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül

számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az

adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek,

és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem

lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 60 nap.

Barion Pixel cookie: A Barion Zrt. által fejlesztett és üzemeltetett cookie, amely a Barion részére, mint

adatkezelő részére végez közvetlenül adatgyűjtést és adattovábbítást. A Barion Pixel Weboldalon történő

implementációjával a Weboldal üzemeltetője a Barion Pixel cookie Weboldal látogató eszközén történő

elhelyezésében működik közre. Ennek során személyes adatkezelést nem végez, személyes adat a tudomására

nem jut.

A Barion Zrt. a Barion Pixellel gyűjtött személyes adatokat csalásmegelőzési célból

kockázatelemzésre és –értékelésre jogos érdeke alapján kezeli.

A Barion kijelenti és szavatolja, hogy a Barion Pixellel gyűjtött adatokat kizárólag a jelen

pontban meghatározott célokra a mindenkori Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli, azokat

egyéb célokra nem használja.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és

alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás

cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó

statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google

Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő

jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt –

felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a

Google Keresésben) és szerte az interneten.

Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik

a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-

termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat

például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a

keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az

AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb

konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre

kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a

releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a

felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

A Google Analytics sütik kikapcsolásához, telepítenie kell egy kiegészítőt (Google Analytics plug-in) a

böngészőjébe, de a sütik letilthatók a Google szolgáltatásaiban is.

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

A MEGRENDELÉSSEL ÉS A SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés

jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása

visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben

megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.

Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és

közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell

őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az

Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert

személyes adatait 8 évig megőrizni.

AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával

összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva

szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

A HÍRLEVÉL-KÜLDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.

évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6.

§ (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A REGISZTRÁCIÓVAL EGYÜTT JÁRÓ ADATKEZELÉS

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés

jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani

(pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék

jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli (regisztrációkor megadható, de a regisztrációhoz nem kötelező

adatok: nem, születési dátum).

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.

TOVÁBBI ADATKEZELÉSEK

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az

adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a

kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az

Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével

összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor

továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a

tájékoztatását törvény kizárja.

IGÉNYBEVETT ADATFELDOLGOZÓK ÉS ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉGÜK

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁRA IRÁNYULÓ ADATFELDOLGOZÁS

Az adatfeldolgozó megnevezése: Hosztingbázis Bt.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Székhely: 4642 Tornyospálca, Mándoki utca 40. Tel.: +36 30 813

5024 Mail: info@hostingbazis.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A

személyes adatok megismerésére nem jogosult.

AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG

Az adatfeldolgozó megnevezése: Fáma First Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 2220 Vecsés, Almáskert út 0174/117 hrsz.

Az adatfeldolgozó e-mail címe:  info@famafutar.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru

kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét, e-mail címét és a telefonszámát a

megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Személyes adatai védelmével érdekében számos jogi eszközzel élhet. Ön jogosult a kezelt adataihoz

hozzáférni, azok helyesbítését, törlését kérni, joga van továbbá az adatkezelés korlátozásához, adatainak

hordozhatóságához, és tiltakozhat, valamint panasszal élhet adatkezelésünk ellen.

Úgy, ahogyan az Adatkezelőnek vannak jogai és kötelességei személyes adatai kezelése esetén, úgy Önnek is

vannak bizonyos jogai az Ön személyes adati kezelése során. Ezek közé tartozik:

HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Önnek joga van tudni, hogy az Adatkezelő milyen adatokat kezel Önről, milyen céllal, mennyi időn keresztül,

a személyes adatait hol szerezzi be, kinek továbbítjuk, ki az, aki az Adatkezelőn kívül kezeli ezeket és milyen

más jogai illetik meg a személyes adatai kezelésével kapcsolatban. Hozzáférési joga keretében kérhet

másolatot a kezelt személyes adatairól.

HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Ha észleli, hogy az Adatkezelő éltal kezelt személyes adatai nem pontosak vagy nem teljesek, joga van hozzá,

hogy azokat haladéktalanul helyesbítse, esetleg kiegészítse.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes

adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más

módon kezelte;

• Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;• Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos

érdek) az adatkezelésre,

• a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,

• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség

teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és

bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek

figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket

– annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban

forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának

törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti

kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla

megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány

gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé

követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van

folyamatban).

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely

lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal

megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;

az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára

jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri

azok felhasználásának korlátozását;

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez

esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos

indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más

természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos

közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző

3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes

hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére

megadott adatokat kérte, amit Adatkezelő csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag

megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára

továbbítsa.

JOG AZ ADATKEZELÉS KIFOGÁSOLÁSÁRA

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak

jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti

tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek

elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor

tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is,

amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen

üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem

kezelhetők.

PANASZ BENYÚJTÁSÁHOZ VALÓ JOG

A jogainak a fent feltüntetett módon való érvényesítése nem érinti azt a jogát, hogy az illetékes felügyeleti

szervhez panaszt nyújtson be. Ezt a jogát különösen akkor érvényesítheti, ha úgy vélekedik, hogy a személyes

adatai kezelése jogtalan vagy az általánosan hatályban lévő előírásokba ütközik. Adatkezelésünk ellen

panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat (elérhetőségek:

postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: 0036-1-391-

1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu , www.naih.hu )

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás

hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.